Mapa

Kościół Wszystkich Świętych w Dakovie znajduje się nakońcu ulicy Hrvatskih velikana, odchodzącej na północ od Trgu

Strossmayera. Za czasów tureckiego panowania w tym miejscu znajdował się meczet.