Cmentarz Mirogoj w Zagrzebiu należy do jednej z najokazalszych nekropolii w Europie. Założony został na terenach będących własnością Ljudevita Gaja – chorwackiego językoznawcy w 1876 roku przede wszystkim za sprawą projektu Hermana Bollego, który odznaczał się charakterystycznym, ekstrawaganckim stylem i gustem. Ogromne wrażenie sprawia wejście, które odkrywa przed nami elegancką klasycystyczną fasadę porośniętą bluszczem i kolumnadę, jak też rząd mniejszych kopuł z większą ulokowaną w centralnym miejscu. Na uwagę zwiedzających zasługują rzeźby i nagrobki. Wyróżnić można tu popiersie Vladimira Becicia, które powstało spod dłuta Ivana Mestrovicia. Ponadto szalenie interesujące są wspaniałe rzeźby wykonane przez artystę pochodzącego z Dalmacji Ivana Rendicia. Pochowani są tu między innymi: Ljudevit Gaj, pisarka Ivana Brlić-Mazuranić, chemik, laureat nagrody Nobla - Vladimir Prolog i astronom Oton Kucera. Znajdują się tu również liczne pomniki: pomnik narodowego bohatera Jugosławii, pomnik poległych w czasie pierwszej wojny światowej żołnierzy chorwackich, niemiecki cmentarz wojskowy, pomnik krzyża Chorwackich Żołnierzy Gwardii czy pomnik Ofiar Bleiburg i Droga Krzyżowa. Cmentarz ten jest miejscem spoczynku przedstawicieli różnych wyznań, otwartym dla wielu grup religijnych takich, jak: protestanci, katolicy, żydzi, muzułmanie, wyznawcy prawosławia.

Cmentarz Mirogoj

 

Photo credit: mojzagrebinfo via pixabay.com/ CC0