Nikola Tesla Ten niebywale utalentowany autor ponad trzystu opatentowanych wynalazków urodził się na terytorium Chorwacji, choć z pochodzenia był Serbem. Stworzył między innymi: radio, dynamo rowerowe, prądnicę prądu, baterię elektryczną i silnik elektryczny. Podobno jego nadzwyczajne zdolności objawiały się już w wieku dziecięcym. Urodził się w Smijanie w rodzinie popa serbskiego. Studia rozpoczął w Austrii, po nich osiedlił się na terenie dzisiejszej Słowenii-w Mariborze. Mieszkał również w Bukareszcie i w Paryżu, następnie w Stanach Zjednoczonych. Otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Znacząco wpłynął na rozwój energetyki. Był twórcą silnika elektrycznego na prąd zmienny, zajmował się także układami prądu wielofazowego. Był pomysłodawcą i autorem transformatora bezrdzeniowego. Uważany jest też za twórcę radia, albo przynajmniej nadajnika radiowego. Od jego imienia nazwę wzięła jednostka indukcji magnetycznej. W stolicy Chorwacji postawiono pomnik przedstawiający podobiznę naukowca. Twórcą dzieła był Ivan Mestrovic. Muzea: Techniki w Zagrzebiu i Tesli w Belgradzie prezentują dorobek Tesli.

 

 

Photo credit: Hans via pixabay.com / CC0